L’Agència Tributària explica, en quins casos es pot aplicar l’IVA reduït del 10% en una obra de rehabilitació o de reforma.

Però nosaltres us ho anem a resumir, Per poder aplicar l’IVA del 10% cal complir les següents condicions:

En obres de rehabilitació: El cost total del projecte (incloent llicències i honoraris, però sense IVA) ha de superar el 25% del cost d’adquisició de l’edificació, si es va produir fa menys de dos anys, o el valor de mercat (descomptant el valor del sòl) si es va produir fa més de dos anys. A més, el 50% del cost del projecte ha de rehabilitar estructura, façanes o cobertes. En resum, per aplicar l’IVA reduït en una obra de rehabilitació, s’ha de tractar d’una obra important, i amb intervenció en l’estructura o en la envoltant.

En obres de reforma: S’ha de tractar de renovació o reparació d’habitatges per a ús particular (no valen habitatges per llogar, o per utilitzar com a despatx professional, o allotjaments rurals … etc.) El que pagui la factura serà el particular o la comunitat de veïns (no val una empresa, o una asseguradora). El cost dels materials que aporti l’instal·lador no excedirà el 40% de l’import total de l’obra (no val partir la factura en materials al 21% i mà d’obra al 10%). En resum, en moltes de les obres que es fan a particulars per les seves cases es pot aplicar l’IVA reduït, sempre que el cost dels materials no excedeixi el 40% de l’import total.

Com facturar amb l’IVA reduït: Per poder facturar amb el 10%, cal que el client lliuri una declaració escrita a l’empresa instal·ladora manifestant que compleix amb els requisits, i sol·licitant l’instal·lador que apliqui l’IVA reduït. Es pot trobar un model de declaració en el següent enllaç, que es recull a continuació. En qualsevol cas, això és un resum simplificat. Remetem a la pàgina web de l’Agència Tributària per buscar la informació completa.