Ascensor Hidraulic

En primer lloc, en els ascensors hidràulics l’accionament s’aconsegueix a través d’una bomba acoblada a un motor elèctric. La pujada de la cabina s’aconsegueix mitjançant la injecció d’oli a pressió a través d’un bloc de vàlvules, que permet regular la velocitat, des d’un dipòsit fins al pistó, compost per un cilindre i un èmbol que sosté la cabina, ja sigui en tir directe o suspensió diferencial. El descens s’aconsegueix mitjançant l’acció de la gravetat, és el propi pes de la cabina la qual retorna l’oli al tanc, el bloc de vàlvules regula el cabal, és a dir, en la baixada no s’activa el motor.

Una de les característiques dels ascensors hidràulics és que són molt silenciosos encara que el seu consum elèctric és superior als elèctrics ja que necessiten una bomba per impular l’oli en els trajectes de pujada

Un dels avantatges que necessita aquest mecanisme és que no necessita fossat per a la seva instal·lació encara que sí quart de màquines al contrari que el electric

Aquest ascensor és una bona opció en cas d’edificis de pocs veïns que necessita un ascensor de mida reduïda i amb poca despesa de consum

TORNAR ASCENSOR