Ascensores

Experts en sistemes d’elevació, el nostre equip de professionals busca la millor solució per cada client, perquè no tots busquem el mateix ni tenim les mateixes necessitats.

Catalana Elevadors utilitza el sistema GEARLESS que li aporta al client les següents avantatges

Comoditat

És una màquina amb un motor síncron d’imants permanents sense reductor que li aporta a la instal·lació major confort de cabina. Aquest sistema és més precís en l’anivellament de cabina permetent als passatgers entrar i sortir còmodament i gràcies al baix règim de gir de motor i al Kit Vibro-acústic s’elimina les vibracions i les transmissions de sorolls a l’estructura de l’edifici. A més, permet càrregues més elevades i altes velocitats de trajecte.

Seguretat

El sistema de frenada actua directament sobre l’eix per donar la màxima seguretat i pot utilitzar-se com a dispositiu contra els moviments incontrolats de cabina mentre va en pujada.

Optimització

El diàmetre de la politja tractora és reduït, de manera que ocupa menys espai en buit. Aquesta tecnologia és ideal per a edificis que disposen de poc espai en buit ja que no necessita sala de màquines, de manera que pots ubicar-lo en la fossa o en la fugida i aquest pot anar sobre bigues.

Estalvi

Amb una tecnologia Gearless pots estalviar fins al 50% de l’energia contractada respecte a les màquines tradicionals. A més la durabilitat d’aquests aparells és més llarga a causa que el desgast és menor, i per tant no és necessària tanta reparació.

ASCENSOR HIDRAULIC

Només gasta al pujar

No necessita fosso

motor de 10 kw

Conèix més

ASSENSOR ELÈCTRIC

Sistema Gearless

Cada edifici té les característiques i les necessitats, i per tant, cada edifici té un tipus d’ascensor que li encaixa millor.

.-Un edifici de moltes altures i molt trànsit necessitarà un ascensor ràpid i de dimensions grans, de manera que possiblement un ascensor elèctric sigui el millor.
.-Un edifici amb poques altures i en què només viu una família, necessitarà un ascensor de dimensions petites però poc consum. El sistema hidràulic podria ser la millor opció.
.-Un edifici que necessita moure mercaderies entre plantes necessitarà un ascensor amb unes dimensions molt grans per evitar viatges. En aquest cas els dos sistemes serien adequats.
.-Un edifici molt vell pot necessitar un ascensor amb alimentació Monofàsica per no haver de canviar tota la instal·lació elèctrica de l’edifici, per aquests seria oportú un ascensor elèctric.

De la mateixa manera, cada tipologia d’ascensor té les seves pròpies característiques. Per aquest motiu una tipologia que és bona per a un edifici no cal que sigui la millor per a un altre, a més cal tenir en compte aspectes com:

.-Un ascensor ràpid necessita més espai per frenar i per tant és útil per a moltes plantes, però pot resultar una despesa inútil en un poc recorregut.
.-Actualment a Espanya les companyies elèctriques penalitzen més la potència contractada que el consum del motor, és a dir, es paga més per un motor de més potència que per un de menys potència però que estigui més estona funcionant.
.-En un habitatge unifamiliar, els viatges entre plantes per inèrcia els realitzarem sempre per l’escala, utilitzant l’ascensor normalment només quan arribem a casa.

Nosaltres t’aconsellarem quin ascensor necessites

Volem ajudar-te