Ascensor Elèctric

L’ascensor de tracció elèctrica compta amb un sistema en suspensió format per una cabina i un contrapès que permet equilibrar el sistema, habitualment al 50% de la càrrega nominal prevista a elevar. La tracció s’aconsegueix mitjançant l’adherència dels cables sobre la politja motriu de la màquina, que no és més que un motor elèctric (amb o sense reductor) i un fre electromecànic. Tots dos llisquen o roden a través d’uns rails fixos verticals, anomenats guies i disposen de diversos elements de seguretat com els amortidors de vall, paracaigudes mecànics i limitador de velocitat.

Catalana Elevadors utilitza el sistema GEARLESS que li aporta al client les següents avantatges

Comoditat

És una màquina amb un motor síncron d’imants permanents sense reductor que li aporta a la instal·lació major confort de cabina. Aquest sistema és més precís en l’anivellament de cabina permetent als passatgers entrar i sortir còmodament i gràcies al baix règim de gir de motor i al Kit Vibro-acústic s’elimina les vibracions i les transmissions de sorolls a l’estructura de l’edifici. A més, permet càrregues més elevades i altes velocitats de trajecte.

Seguretat

El sistema de frenada actua directament sobre l’eix per donar la màxima seguretat i pot utilitzar-se com a dispositiu contra els moviments incontrolats de cabina mentre va en pujada.

Optimització

El diàmetre de la politja tractora és reduït, de manera que ocupa menys espai en buit. Aquesta tecnologia és ideal per a edificis que disposen de poc espai en buit ja que no necessita sala de màquines, de manera que pots ubicar-lo en la fossa o en la fugida i aquest pot anar sobre bigues.

Estalvi

Amb una tecnologia Gearless pots estalviar fins al 50% de l’energia contractada respecte a les màquines tradicionals. A més la durabilitat d’aquests aparells és més llarga a causa que el desgast és menor, i per tant no és necessària tanta reparació.

TORNAR ASCENSOR