Servei de manteniment

1.- Engreixar els elements de l’aparell elevador que precisi d’aquesta operació, així com el subministre d’oli, grasses, vàlvules d’engreixament i útils de neteja necessaris per aquests treballs. Aquest servei es realitzarà de forma quadrimestral
2.- Revisió i examen de la instal·lació, en especial atenció als sistemes de seguretat
3.- atendre durant la jornada laboral ( de dilluns a divendres) les avaries que es produeixin en l’aparell, en horaris laborals de 8.00 a 13.00 i de 15.00 a 19.00 hores, dissabtes, diumenges i festius horari intensiu de 10.00 a 18.00. Aquestes avaries es facturaran

mantenimient ascensor tipus

1.- inclou tots els treballs i operacions descrites en la modalitat C
2.- Inclou la substitució i/o reparació sense càrrec pel client de tots els elements de l’ascensor, exceptuant els materials (grup motriu, cables, politges, quadre de maniobre, central hidràulica, pistó hidràulic i portes)

manteniment semi risc ascensor

1.- inclou tots els treballs i operacions descrites en la modalitat C i B
2.- inclou la substitució i/o reparació sense càrrec pel client de tots els elements de l’ascensor, exceptuant els materials (grup matriu, quadre maniobre, central hidràulica i pistó hidràulic)

Servei de manteniment

Ens comprometem a fer el millor manteniment perquè el seu ascensor funcioni perfectament, no importa de quina marca sigui l’actual ascensor, sabem com treballar per no tindre futurs problemes

Demane’ns pressupost