Els nostres professionals donen un servei global a la comunitat, des de solucionar problemes de barreres arquitectòniques a la rehabilitació de façanes.
Per aquest tipus de rehabilitació també busquem subvencions i mirem la millor opció de finançament perquè la comunitat pugui assumir aquesta despesa

 

rehabilitació façana terrassa
Rehabilitació de façanes Terrassa