Catalana Elevadors s’ocupa d’eliminar les barreres arquitectòniques que impedeixen accedir a la comunitat a les persones amb impediments.
Plantegem solucions tant per salvar les escales principals com per a la col·locació d’un elevador que faciliti l’accés a tots els veïns.
Ens ocupem de resoldre tots els aspectes burocràtics com de supervisió d’obres durant tota l’evolució del projecte.
Volem donar solucions

collage_fotor