Rehabilitació

Eliminem totes les barreres d’accessibilitat.
En la majoria de les obres d’ascensors ens hem trobat que hi ha unes barreres arquitectòniques d’accessibilitat per accedir a l’ascensor que s’han d’eliminar. Aquí és on hem creat el departament d’obres d’accessibilitat per poder donar un treball totalment tancat al nostre client i que no tingui sorpreses en cap moment.
No té cap interès fer un ascensor si abans hi ha unes escales que impedeixen el bon transit, cal fer un projecte global que inclogui totes les tasques per deixar el treball ben acabat.
Amb la creació d’aquest departament, Catalana Elevadors elabora pressupostos per a qualsevol obra de reforma tant si va lligada a la col·locació d’un ascensor com si és aliena.
Et fem un pressupost sense cap compromís

obres rehabilitació catalana elevadors
obres d'accessibilitat i millora
instal.lació ascensor en una comunitat
instal.lació ascensor nou
DEMANAR PRESSUPOST