Preguntes freqüents

1.- Es necessari revisar l’ascensor cada mes?
Es important fer un manteniment mensual i revisar i engreixar totes les peces del motor, així com revisar tots els sistemes de seguretat.
2.- Es obligatori que el manteniment de l’ascensor ho faci l’empresa que l’ha instal·lat?
No, pot fer-ho qualsevol empresa que s’hagi contractat per fer aquest servei. El que sí que és important és que l’empresa estigui inscrita en el RCAE (registre d’Empreses conservadores d’aparells elevadors).
3.- Si canvio d’empresa mantenidora, puc tenir problemes?
En principi, tots els motors estan homologats en el mercat i el manteniment el pot fer qualsevol empresa especialista. Cal tenir en compte però, que hi ha empreses que instal·lan peces que tenen el seu copyright i no es poden tocar fins que venci el seu termini de patent. Això comporta que el client estigui supeditat a totes les seves condicions.
4.- Que és la inspecció periòdica?
Aquesta inspecció la realitza una empresa externa homologada per la Generalitat que s’encarrega de verificar que l’ascensor està correctament. Es pot dir que és una ITV de l’ascensor. Es realitza depenent del número de veïns cada 4 o 6 anys
5.- Es cert que si canvio d’empresa mantenidora he de canviar el quadre de maniobre i això val molts diners?
En un 99% dels casos no és així, només passa això si existeix una manipulació malintencionada o l’anterior empresa de manteniment ha posat un PIN d’entrada, però en cas que hagin fet això, està incorrent en un delicte.
6.- És possible posar un ascensor en un forat molt petit?
Intentem posar l’ascensor a qualsevol forat per petit que sigui, inclús en casos hem hagut de modificar l’amplada de l’escala per poder-lo posar. Tot es pot intentar.
7.- No tenim línia monofàsica, es pot posar un ascensor?
Els ascensors que estem instal·lant actualment són ascensors que necessiten línia monofàsica i gasten molt poc
8.- Si posem un ascensor gastarem en la factura de la llum?
Els ascensors elèctrics que estem instal·lant gasten menys de 2kw, és a dir com un assecador, no es notarà gaire la diferència de factura però sí en el nivell de qualitat de vida
9.- Tothom pot demanar subvenció?
No totes les comunitats estan dins els paràmetres per sol·licitar una subvenció, però intentem que tots els nostres clients puguin optar a aquesta ajuda. Consulte‘ns i et sorprendrem
10.- hi ha un veí que no vol l’ascensor, que es pot fer?
L’ascensor es vota en junta de propietaris i si surt majoria simple es pot dur a terme. També en el cas que hi hagi un veí amb minusvàlida serà obligatòria per a la comunitat
11.- El pagament de l ascensor es fa per parts iguals?
En un principi es fa per coeficients, però sempre es pot negociar altres mètodes de pagament com per escalat. Hem de pensar que és millor negociar que barallar-se
12.- Tots els pressupostos que em presenten inclouen la direcció d’obra?
No, en la majoria de pressupostos no s’inclou la direcció d’obra, és un extra que cal comptar. En el nostre cas, fem un pressupost tancat i hi està tot inclòs

Vols preguntar?